Cum vor putea cere organizatorii de nunți și botezuri depășirea plafonului de încasări

Ce riscă firmele care nu emit bonuri fiscale pentru produse și servicii
3 august 2016
Dacă ai în grijă un bătrân, poți lucra cu jumătate de normă, dar cu salariu pentru normă întreagă
10 august 2016
Show all

De la începutul acestei săptămâni, organizatorii de evenimente speciale au dreptul să ceară Fiscului depășirea plafonului de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunți și botezuri. În acest context, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin care include procedura ce va trebui urmată în cazul în care acești contribuabili încasează mai mult de 10.000 de lei de la fiecare client în parte, pe zi.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 488 din 30 iunie, iar prevederile referitoare la reglementarea unor măsuri financiar-fiscale se aplică începând de la 1 august.

Documentul citat a adus modificări atât Codului fiscal, cât și Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, iar recent MFP a lansat un proiect de ordin care vizează aprobarea unei proceduri necesare aplicării noilor măsuri.

Mai exact, instituția a redactat Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4¹ din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, care trebuie întâi de toate aprobat și apoi publicat în Monitorul Oficial pentru a se aplica.

OUG nr. 32/2016 a stabilit faptul că organizatorii de nunți și botezuri pot să solicite Fiscului depășirea plafonului de încasări în numerar de la persoane fizice, care este stabilit în prezent la 10.000 de lei pe zi. Modificarea legislativă a apărut după ce mai mulți operatori economici au semnalat că actualele plafoane le blochează activitatea.

Organizatorii de nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale (…) aprobarea unui alt plafon de încasări, decât cel stabilit la art. 4 (10.000 de lei/zin. red.)”, stabileşte actul normativ citat.

De altfel, noile măsuri au intrat deja în vigoare, iar organizatorii de astfel de evenimente au deja posibilitatea să solicite Fiscului depășirea plafonului de încasări și plăți, însă așa cum explicam mai sus, era nevoie și de aprobarea unei proceduri pentru aplicarea noilor reguli.

Potrivit proiectului de ordin lansat de MFP în dezbatere publică, solicitarea de modificare a plafonului se va face prin intermediul unei cereri, la care trebuie să fie anexate mai multe documente justificative, din care să rezulte că încasările în numerar de la evenimente depășesc plafonul zilnic de 10.000 de lei de la o persoană, precum ar fi:

  • documentul de proprietate sau folosință a spațiului/spațiilor în care se desfășoară evenimentul/evenimentele;
  • declarația pe propria răspundere a deținătorului spațiului/spațiilor/ folosit/folosite, cu destinație de organizare de evenimente, cu privire la suprafața și capacitatea acestuia/acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoțită de autorizația de funcționare pentru spațiile respective;
  • situația încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioră de 12 luni, depun situația încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puțin de două evenimente;
  • copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmește situația prevăzută la punctul anterior.

Notă: Pe lângă documentele menționate anterior, proiectul de act normativ menționează că organizatorii de evenimente pot să anexeze la cerere orice alte acte relevante în susținerea cererii.

În continuare, potrivit procedurii menționate, după depunerea cererii de către operatorul economic, organul fiscal va verifica documentația depusă și abia apoi va decide dacă aprobă noul plafon propus.

La modul practic, Fiscul va soluționa cererea depusă de contribuabili prin emiterea unei decizii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, respectiv o decizie de respingerea cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în funcție de caz. Mai mult, în proiectul de act normativ al MFP se precizează că, în cazul în care va primi o decizie de respingere, organizatorul de evenimente nu își va pierde dreptul de a depune o nouă cerere.

Totodată, trebuie amintit faptul că decizia de aprobare a plafonului propus va fi valabilă timp de un an, cu posibilitatea reînnoirii, la cererea solicitantului.

Proiectul de ordin al MFP arată că reînnoirea va putea fi cerută cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar. Concret, în acest caz, la cererea de reînnoire va trebui să fie anexată situația încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni.

Atenție! Proiectul de ordin nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, trebuie să fie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

Sursa: Avocatnet

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *