Domenii de activitate

DREPT COMERCIAL

 • Contracte comerciale, tranzacții, cesiuni, novații
 • Constituire de societăți, redactări acte adiționale de modificare a acestora, cesiune parti sociale, majorare capital social, infiintare puncte de lucru, prelungire/revocare mandat administrator, schimbare denumire societate, schimbare sau introducere obiecte de activitate;
 • Recuperări de debite, reorganizări, falimente
 • Acțiuni referitoare la neglijența comercială, atragerea raspunderii administratorilor
 • Asistență la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
 • Fuziuni și divizări de societăți comerciale
 • Procedura ordonanței de plată
 • Executarea biletului la ordin și a CEC-ului
 • Contestații la executare

DREPT BANCAR

 • Recuperarea sumelor achitate în baza unor clauze abuzive
 • Acțiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare, schimbării abuzive a dobânzii și marjei fixe

DREPTUL MUNCII

Reprezentare şi consiliere în domeniului dreptului muncii:

 • Consultanţă raporturi de muncă
 • Litiigii raporturi de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor, de bani reținute din  salariu la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută
 • Contestaţii împotriva deciziei de concediere nelegală a salariatului, împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare;
 • Litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului disciplinară şi patrimonială de către  angajator pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate
 • Reapararea prejudiciilor cauzate angajatorului
 • Restituirea sumelor încasate necuvenit

DREPTUL ASIGURĂRILOR

 • Asistență și reprezentare judiciară si extrajudiciară în caz de accident auto.
 • Recuperări de daune provenite din polițe RCA, CASCO

DREPT ADMINISTRATIV

 • Recuperare taxe pe poluare, impozite și TVA
 • Redactare de contracte administrative
 • Anulări de acte ale administrației publice locale

DREPT CIVIL

 • Revendicari imobiliare
 • Evacuări
 • Anulări de acte și contracte

DREPT CONTRAVENȚIONAL

 • Redactarea și reprezentarea privind contestarea procesele verbale de contravenție la contravenții rutiere, ale codului silvic, ale codului vamal

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

 • Redactarea de somaţii şi notificări prealabile către rău platnici
 • Obţinerea unor studii/rapoarte de specialitate contabile
 • Redactarea contractelor civile şi darea de dată certă
 • Redactarea acordului de asociere şi statutului asociaţiei de proprietari, cu întocmirea întregii documentaţii de constituire (redactarea contractului de comodat/deînchiriere în vederea stabilirii sediului social)
 • Modificări ale Consiliului Director din cadrul Asociaţiei de Proprietari, depunerea cererii la instanţa şi obţinerea încheierii definitive
 • Redactarea şi susţinerea de acţiuni în pretenţii împotriva debitorilor
 • Reprezentarea asociaţiei în orice litigiu, civil, penal sau comercial
 • Plângeri penale privind gestiunea frauduloasă şi delapidarea fondurilor Asociaţiei de Proprietari

DREPT FISCAL

 • Oferim asistenţă în timpul controalelor efectuate de ANAF sau ANTIFRAUDĂ
 • Reprezentarea în faţă autorităţilor fiscale
 • Asistenţă în procese de natură fiscală.