Recuperari creante

PROCESUL DE RECUPERARE AL CREANTELOR

1. DISCUTIE CU CLIENTUL

Se va identifica problema clientului, si se vor solicita documentele ce fac dovada creantei.

2. VERIFICAREA SOCIETATII DEBITOARE SI A DOCUMENTELOR

Se va verifica starea societatii debitoare la acest moment (functiune, insolventa, lichidare, radiata), si daca documentele au fost intocmite cu respectarea formelor legale, urmand a i se propune solutia potrivita pentru recuperarea creantelor.

3. SEMNAREA CONTRACTULUI

Se va incheia un contract de mandat intre parti, pentru a da posibilitatea societatii noastre de a reprezenta creditorul in relatia cu debitorul.

4. CONTACTAREA DEBITORULUI

Reprezinta faza amiabila de solutionare a diferendului, si consta in telefoane periodice, notificari, precum si intalniri cu debitorul, pentru gasirea celei mai potrivite cai de solutionare a situatiei.

5. ACTIONAREA IN INSTANTA

Intervine atunci cand debitorul refuza solutionarea amiabila. Poate fi exrcitata una dintre urmatoarele cai legale: cerere cu valoare redusa, ordonanta de plata, insolventa sau incuviintarea executarii, atunci cand exista instrumente de plata emise. Taxele judiciare de timbu sunt in sarcina creditorului.

6. OBTINEREA UNEI HOTARARI

Consta in ultima faza a procesului in fata instantelor judecatoresti, obtinand o hotarare ce urmeaza a fi pusa in executare.

7. PUNEREA IN EXECUTARE A HOTARARII

Dosarul va fi inaintat catre un executor judecatoresc agreat de catre creditor, urmand ca acesta sa faca demersurile pentru recuperarea efectiva a debitului restant. Cheltuielile constand in avansul perceput de executorul judecatoresc, cad in sarcina creditorului, urmand a se  constitui ca si cheltuieli de executare in cadrul dosarului, si recuperate de la debitor.

8. SCOP ATINS

Recuperarea efectiva a debitului restant, iar in cazul in care, debitorul nu are niciun bun in patrimoniu si niciun venit care sa poata fi poprit, cu procesul-verbal, in cazul societatilor, acestea sa poata inregistra in contabilitate documentul.

9. PLATA ONORARIULUI DE SUCCES

Va fi achitat onorariul convenit de parti la semnarea contractului. Onorariul se va achita doar la momentul recuperarii partiale sau integrale a debitului restant.