Firmele cu datorii pot evita executarea silită în situația în care au bani de primit de la autorități sau instituții publice, dispune Codul de procedură fiscală. Este vorba, mai exact, de sumele certe (adică existența lor rezultă din titlul executoriu), lichide (adică obiectul lor este determinat sau determinabil) și exigibile (adică termenul de plată pe care-l aveau datornicii a expirat), cu excepția celor aflate în litigiu.

În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somației (comunicarea somației este primul pas al executării silite – n. red.), se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide și exigibile”, scrie în actul normativ la articolul 230.

Cu alte cuvinte, autoritățile fiscale popresc banii ce ar fi trebuit să ajungă de la stat la firmă. Astfel, dacă sumele respective acoperă datoria companiei, aceasta scapă, practic, de executarea silită.

Pentru a stabili regulile exacte pe baza cărora se va putea evita executarea silită a companiilor care au bani de primit de la stat, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent, în dezbatere publică, un Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice. Pentru a se aplica, acesta are nevoie doar de aprobarea președintelui Fiscului.

Potrivit propunerii de act normativ, firmele aflate într-o asemenea situație vor putea să depună la unitatea fiscală competentă, după primirea somației, o cerere și documentul ce atestă sumele pe care le au de primit de la stat.

„În termen de 5 zile de la data depunerii cererii însoțite de atestatul eliberat de autoritatea sau instituția publică, organul fiscal competent comunică autorității sau instituției publice Adresa de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, înștiințând despre aceasta debitorul”, dispune proiectul.

Prin urmare, Fiscul va reține toată suma datorată de stat firmei, dacă aceasta acoperă sau nu în întregime sumele din titlurile executorii. Dacă sumele din titlurile executorii sunt mai mari decât datoria către firmă, autoritățile fiscale vor continua executarea silită, iar dacă sumele din titlurile executorii sunt mai mici decât datoria către firmă, aceasta va primi ulterior diferența de bani.

„În situația în care suma înscrisă în titlul executoriu, pentru care s-a început executarea silită, este mai mare decât suma cuprinsă în atestatul emis de autoritatea sau instituția publică, organul fiscal competent continuă aplicarea oricăror măsuri de executare silită, potrivit legii, pentru recuperarea diferenței de sume”, este subliniat în proiectul publicat de ANAF.

Bine de știut este că, dacă o firmă depune cererea și documentul privind banii pe care-i are de primit de la stat după ce Fiscul recuperează sumele datorate de aceasta, actele respective vor fi luate în considerare pentru executări silite viitoare.

Atenție! Proiectul de ordin NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie aprobat de președintele ANAF și apoi publicat în Monitorul Oficial.