În ultimii ani au tot existat controverse în spațiul public cu privire la legalitatea fondului clasei și a fondului școlii. Mai precis, cu toate că învățământul de stat este, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, gratuit, în unele școli elevilor sau părinților li s-a cerut să contribuie cu bani pentru asigurarea bunei desfășurări a cursurilor.

În prezent, școlile au posibilitatea de a obține venituri proprii, așa cum scrie în actul normativ, „din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite, fără să se facă referire nicăieri la existența vreunui fond al clasei sau al școlii la care să contribuie părinții elevilor.

De altfel, informația a fost confirmată, la solicitarea AvocatNet.ro, de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. „Sintagma «fondul clasei/școlii» nu există în legislația ce reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ”, ne-au spus reprezentanții Compartimentului de informare publică al ministerului. Aceștia au indicat însă că părinții au, totuși, posibilitatea voluntară de a susține financiar o clasă, făcând referire la Regulamentul școlilor (act care a fost înlocuit pe 19 septembrie).

„Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie”, prevede Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ce a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 (astfel, a fost abrogat vechiul regulament aprobat prin Ordinul nr. 5115/2014). Totodată, la atribuțiile consiliului de conducere al comitetului de părinți figurează și susținerea activităților de întreținere, dezvoltare și modernizare a bazei materiale a grupei/clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice (colectate de asociație cu respectarea legii).

Totuși, Regulamentul școlilor interzice în mod expres atât implicarea elevilor sau a personalului unității de învățământ în strângerea fondurilor, cât și constituirea fondurilor (cum ar fi cel de protocol) pentru derularea examenelor/evaluărilor naționale.

Așadar, pe de o parte, fondul clasei și fondul școlii nu există, potrivit legislației în vigoare, astfel că părinții elevilor nu sunt obligați să contribuie la asemenea fonduri. În plus,elevilor și personalului școlii le este interzis să strângă fonduri. Pe de altă parte, legislația permite comitetului și asociației de părinți să susțină financiar, în mod voluntar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei, iar donațiile șisponsorizările altor persoane din afara școlii sunt binevenite.

Din data de 19 septembrie, atunci când a fost înlocuit vechiul Regulament al școlilor, comitetului părinților îi este mai greu să contribuie legal cu bani la buna desfășurare a activității unei clase, însă acesta poate strânge cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți (dacă există la nivelul școlii). Pentru a vedea cum au fost înăsprite, în ultimii ani, regulile referitoare la susținerea financiară a clasei de către comitetul de părinți, mai jos aveți o comparație între actualele prevederi și cele anterioare.

Reglementare
veche
Reglementare
veche
Reglementarea
nouă
„Comitetul de părinți al clasei poate propune în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinții elevilor clasei să contribuie la întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei ori a unității de învățământ. Contribuția (…) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita în nici un caz exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament și de prevederile legale în vigoare.” „Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.” „Comitetul de părințipoate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.”
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4925/2005 (abrogat la 13 ianuarie 2015). Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5115/2014(abrogat la 19 septembrie 2016). Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 (în vigoare).

Notă: Consiliul reprezentativ al părinților poate să facă demersuri, conform Ordinului nr. 5079/2016, pentru a atrage resurse financiare, însă acestea trebuie gestionate de către școală. Consiliul părinților nu poate să colecteze cotizații, donații sau să primească finanțări de la persoane fizice și juridice. Asociația de părinți, care poate colecta fonduri și donații de la persoane fizice și juridice, se poate constitui la nivel de școală, în conformitate cu legislația referitoare la asociații și fundații.

Sursa:Avocatnet